Savjeti-obračuni-izvješćivanje


  • izračun vezan uz bruto ili neto plaću prema novom prijedlogu Zakona o porezu na dohodak
  • izračun honorara od povremene samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada prema novom prijedlogu Zakona
  • upute za obračun dnevnica u zemlji i inozemstvu
  • upute za obračun locco vožnje
  • ostala izvješćivanja za Poreznu upravu, Trgovački sud, Komoru i sl.
  • koje računovodstvene politike treba donijeti uprava poduzetnika
  • prosudba o donošenju odluke o stopi amortizacije osnovnih sredstava
  • donacije – djelomično porezno priznati trošak