Knjigovodstveni poslovi


 • izrada kontnog plana te ažuriranje prema potrebama korisnika
 • kontiranje ukupne dokumentacije korisnika po analitičkom kontnom planu i izrada temeljnica za knjiženje
 • knjiženje putem računala kako u glavnoj, tako i u pomoćnim knjigama
 • knjiženje po poslovnim jedinicama
 • izrada bruto bilance na nivou poduzeća odnosno po poslovnim jedinicama
 • izrada izvještaja po dobavljačima i kupcima
 • izrada izvještaja po otvorenim stavkama dobavljača i kupaca
 • robno knjigovodstvo
 • obračun poreza (PDV, posebni porezi, trošarine)
 • maloprodajno knjigovodstvo s pratećim evidencijama
 • knjigovodstvo dugotrajne imovine,obračun amortizacije primjenom zakonskih stopa
 • vodjenje knjiga za obrtnike pa Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak