Godišnji poslovi

  • izrada godišnjeg obračuna s bilancom stanja, računom dobiti i gubitka, poreznom bilancom u zakonskim rokovima
  • obračun ostalih zakonom propisanih doprinosa
  • izrada bilježaka uz financijska izvješća
  • izrada završnog računa