Devizni poslovi


  • vođenje nadzorne knjige uvoza
  • vođenje nadzorne knjige izvoza
  • obrada rasporeda deviza

  • priprema za plaćanja inozemnim dobavljačima
  • vođenje devizne blagajne
  • izvještaji za Narodnu Banku
  • knjigovodstvena obrada deviznog poslovanja
  • izvješćivanje po inozemnim kreditima
  • izračun tečajnih razlika
  • obračun reexportnih poslova