Analiza temeljnih financijskih izvještaja


Za Vas vršimo analizu Računa dobiti i gubitka na temelju:

  • pokazatelja solventnosti
  • pokazatelja profitabilnosti
  • pokazatelja aktivnosti
  • pokazatelja likvidnosti